Στη πλατεία του Θεολόγου με τον ωραιότερο πλάτανο της Λακωνίας.